Wskazówki dla autorówZasady przygotowania abstraktów do zgłoszenia udziału w konferencji znajdują się TUTAJ.

Zasady przygotowania artykułów do przygotowywanej monografii wieloautorskiej znajdują się TUTAJ.

Polskie opracowanie standardów APA, można pobrać pod adresem:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz