Tematyka konferencji

Konferencja pt. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością będzie drugim spotkaniem naukowym w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI, zapoczątkowanym w 2013 roku. Proponowany przez organizatorów temat tegorocznego spotkania dotyczy szczególnej grupy uczestników procesu rehabilitacji. Powszechnie znana jest teza o znaczącej roli wcześnie podjętych działań rehabilitacyjnych w efektywności tego procesu. Wielu z realizujących rehabilitację kompleksową zauważa też szczególne znaczenie wczesności oddziaływań rehabilitacyjnych podejmowanych wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od urodzenia czy wczesnego dzieciństwa.

Z tego powodu uważamy za niezwykle istotne ponowne podjęcie systematycznej refleksji oraz dyskusji nad sytuacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Mamy nadzieję, że II Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa, pt. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością będzie płaszczyzną naukowego spotkania dla osób zawodowo związanych z problematyką niepełnosprawności oraz szerokiej dyskusji nad złożonym zagadnieniem występowania niepełnosprawności w najmłodszej grupie naszego społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w konferencji: psychologów, nie tylko rehabilitacji ale też innych specjalności, a także pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, doradców zawodowych, socjologów, pracowników socjalnych i teologów biorących udział w transdyscyplinarnych działaniach rehabilitacyjnych oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani w badania związane z szeroko rozumianą rehabilitacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Wszyscy aktywni uczestnicy konferencji zaproszeni są do współtworzenia recenzowanej monografii naukowej.


Proponujemy następujące obszary tematyczne zgłaszanych wystąpień:

1. Wsparcie rodziny w sytuacji negatywnej diagnozy prenatalnej dziecka
2. Wczesna diagnoza niepełnosprawności u dziecka
3. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
4. Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
5. Relacje rodzinne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
6. Relacje rówieśnicze dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz