Uczestnictwo bierne

Zapraszamy do udziału w konferencji: psychologów, nie tylko rehabilitacji ale też innych specjalności, a także pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, doradców zawodowych, socjologów, pracowników socjalnych i teologów biorących udział w transdyscyplinarnych działaniach rehabilitacyjnych oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani w badania związane z szeroko rozumianą rehabilitacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Koszt uczestnictwa: 150 zł.
Opłata obejmuje:          
·         udział w sesjach, materiały konferencyjne, – 30,- zł
·         catering (przerwy kawowe, obiady i uroczysta kolacja) – 120,- zł
Możliwe jest opłacenie jedynie udziału w konferencji, bez cateringu.

Ważne terminy:
do 19. października 2015 – rejestracja i zgłoszenie uczestnictwa,
do 22. października 2015 – dokonanie opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenie w w/w terminie uczestnictwa i dokonanie odpowiedniej opłaty jest konieczne do otrzymania materiałów konferencyjnych oraz certyfikatu uczestnictwa, a także skorzystania z cateringu w ramach konferencji. Istnieje możliwość zakupienia obiadu na miejscu w stołówce akademickiej.


Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest możliwe wyłącznie przez formularz dostępny w zakładce Formularz zgłoszeniowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz