Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na podane niżej konto Stowarzyszenia "Fiore", które jest współorganizatorem konferencji:

Stowarzyszenie "Fiore"
Bank BGŻ BNP Paribas o/Lublin 08 1600 1101 0003 0502 1306 8001

Prosimy o konieczny dopisek w formacie: Imię i nazwisko - "Dzieci i młodzież"

Termin dokonania opłaty został ustalony na:

30.09.2015 - dla Autorów wystąpień zaakceptowanych do programu w I turze kwalifikacji

20.10.2015 - dla Autorów wystąpień zaakceptowanych do programu w II turze kwalifikacji 

Informujemy, że rachunki na dokonane wpłaty będą wystawiane zgodnie z danymi, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym. Rachunki będą wystawiane w ciągu 14 dni od wpłynięcia środków na konto i wysyłane na podany w formularzu adres do wysyłki rachunku za konferencję.

Dokonanie opłaty jest traktowane jako ostateczne potwierdzenie wzięcia udziału w konferencji i podstawa do uwzględnienia wystąpienia w programie.


Wszelkie sprawy związane z rachunkami prosimy kierować na adres mejlowy konferencji: konteksty.rehabilitacji@gmail.com

=================================================================

Udział czynny

Pełny koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 450,- zł.
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach, materiały konferencyjne, catering (przerwy kawowe, obiady i uroczysta kolacja)
- koszt wydania 1 rozdziału (artykułu) w recenzowanej monografii

Istnieje możliwość zgłoszenia kilku wystąpień i/lub dodatkowych artykułów do publikacji z
odpowiednio powiększoną opłatą.

W razie pytań lub potrzeby wpłaty niestandardowej, np. w przypadku uczestnictwa w konferencji kilku współautorów jednego wystąpienia, prosimy o kontakt mejlowy.

W przypadku udziału czynnego prosimy o wpłaty po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do programu konferencji. Wpłaty prosimy dokonać do 30. września 2015 r. 

Udział doktorantów (bierny lub czynny)

Koszt uczestnictwa w konferencji: 150,- zł.
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach, materiały konferencyjne, catering (przerwy kawowe, obiady i uroczysta kolacja)
- przy udziale czynnym jest możliwość opublikowania rozdziału w monografii za dodatkową opłatą (koszt publikacji: 180 zł; pełny koszt konferencji z publikacją: 150+180=330 zł) 

Udział bierny 

Koszt uczestnictwa biernego w konferencji: 150,- zł.
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach, materiały konferencyjne, catering (przerwy kawowe, obiady i uroczysta kolacja).
Publikacji artykułu w monografii 

W przypadku braku w udziale czynnym w konferencji, istnieje możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w recenzowanej monografii, którą będziemy przygotowywać. 
Koszt opublikowania artykułu: 180,- zł.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz